ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง
เภสัชกรประจำร้านยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.แนะนำข้อมูลทางด้านยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้
3.มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ มีความละเอียดรอบคอบ
4.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชกรรมเข้ากับงานที่ทำได้
5.สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนำความรู้ที่มีไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติ
เพศ ชาย – หญิง
อายุ 22 -35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์ (มีใบประกอบโรคศิลป์)
ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ มีใจรักงานบริการ มีความอดทน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์
สวัสดิการ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรมและค่ารักษาพยาบาล , มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่าทำงานล่วงเวลา, ประกันสังคม
ค่าตอบแทนพิเศษ ,ค่าพาหนะ
เงินโบนัสตามผลงาน มีเบี้ยขยัน เดือนละ 1,000 บาท ,ค่าคอมมิชชั่น
เวลาทำงาน สามารถทำงานสลับหมุนเวียนได้
วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
• hr@healthleadgroup.com
โทร. 02-118-0884 ต่อ 820,821
มือถือ 086-341-1952
-----------------------------------------------------------
พนักงานหน้าร้านประจำร้านยา (ผู้ช่วยเภสัชกร)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.แนะนำข้อมูลทางด้านยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
2.ประจำเครื่องแคชเชียร์ในบางช่วงของการทำงาน เพื่อรับชำระเงิน ตรวจสอบและปิดยอดเงินจากการขายสินค้า
คุณสมบัติ
เพศ ชาย – หญิง
อายุ 18-35 ปี ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ มีใจรักงานบริการ มีความอดทน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์
สวัสดิการ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรมและค่ารักษาพยาบาล , มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่าทำงานล่วงเวลา, ประกันสังคม
ค่าตอบแทนพิเศษ ,ค่าพาหนะ
เงินโบนัสตามผลงาน มีเบี้ยขยัน เดือนละ 1,000 บาท ,ค่าคอมมิชชั่น
เวลาทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงานสลับหมุนเวียนได้
วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
• hr@healthleadgroup.com
โทร. 02-118-0884 ต่อ 820,821
มือถือ 086-341-1952