คำถาม : ทำไมผสมยาน้ำฆ่าเชื้อแล้วมันเป็นก้อนไม่ละลายไม่หมดค่ะ

คำถามนี้......พี่ใส่ใจขอตอบ
คำถาม :ทำไมผสมยาน้ำฆ่าเชื้อแล้วมันเป็นก้อนไม่ละลายไม่หมดค่ะ
คำตอบ : ในการผสมยาผงให้เป็นยาน้ำนะครับ ต้องเริ่มด้วยการเคาะก้นขวดให้ผงยากระจายตัวดีก่อนครับ เติมน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วไปครึ่งหนึ่งของขีดบนขวด ผสมยาให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเติมน้ำเติมน้ำปรับระดับให้พอดีกับขีดที่กำหนดแล้วเขย่าอีกครั้งอีกทีครับ แค่นี้ยาก็จะไม่เกาะตัวเป็นก้อนหรือละลายไม่หมดแล้วครับ (ยกเว้นยาบางตัวที่มีถ้วยสำหรับตวงน้ำในปริมาณที่กำหมดมาต่างหาก ต้องสอบถามเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยานะครับ)