คุณแม่กินยารักษาโรคเบาหวานตามฉลากยาทุกอย่าง ไม่เคยลืมกินยาเลย คุมอาหารการกินอีกด้วย แต่ค่าน้ำตาลในเลือดก็ยังสูงอยู่เลย ทำไมค่ะ? มีอะไรที่ต้องทำหรอค่ะ?

“คุณแม่กินยารักษาโรคเบาหวานตามฉลากยาทุกอย่าง ไม่เคยลืมกินยาเลย คุมอาหารการกินอีกด้วย แต่ค่าน้ำตาลในเลือดก็ยังสูงอยู่เลย ทำไมค่ะ? มีอะไรที่ต้องทำหรอค่ะ? “

ที่บอกว่ากินยาตามฉลากยาทุกอย่าง แล้วกินยาถูกต้องหรือเปล่าครับ ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวานนะครับยากลุ่มแรกที่ให้ จะเป็นยาที่กินหลังอาหาร ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนในการใช้ยามากหรอกครับ แต่ถ้าคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี แพทย์จะเพิ่มยา ซึ่งยาตัวนี้อาจจะเป็นยาที่ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลิน โดยจะให้กินยาก่อนอาหารครับ

การกินยาก่อนอาหารที่ถูกต้อง คือ กินยาก่อนอาหาร 30 นาที มันสำคัญนะครับ เพราะว่ายานี้จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอินซูลิน เพื่อเตรียมรับมือกับน้ำตาลจากมื้ออาหาร ถ้าเรากินยานี้แล้วไม่เว้นช่วงเวลา กลับไปกินอาหารเลย ร่างกายก็ยังไม่ถูกกระตุ้นให้หลั่งอินซูลินเพิ่มหรอกครับ ผมถึงบอกว่าถึงกินยาตรงตามที่ฉลากบอก เราต้องกินยาให้ถูกต้อง ถูกวิธีด้วยนะครับ แต่ถ้าปฏิบัติตัวถูกต้องแล้ว ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวานอาจให้เพิ่มยารักษาเบาหวานตัวที่ 3 ครับ

อ้างอิง

1.https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/83/ยาก่อนอาหาร-ยาหลังอาหาร-ลืมกินยาตามเวลา-อันตรายหรือไม่/

2.https://www.dmthai.org/attachments/article/443/guideline-diabetes-care-2017.pdf