ผมรักษาผมบางโดยใช้ยาทาผมมาเป็นเดือนแล้ว แต่ผมก็ยังไม่มากขึ้นซะที ยังหัวล้านอยู่เลย…..จะเลิกใช่ดีมั้ย ?

“ผมรักษาผมบางโดยใช้ยาทาผมมาเป็นเดือนแล้ว แต่ผมก็ยังไม่มากขึ้นซะที ยังหัวล้านอยู่เลย.....จะเลิกใช่ดีมั้ย ? “

คำถามนี้……….พี่ใส่ใจขอตอบ

ใจเย็นๆ ก่อนครับ การใช้ยาทาเพื่อรักษาผมบางนั้น (ตัวยาทาไมน็อกซิดิล (minoxidil)) จะต้องใช้ยาไม่น้อยกว่า 6 เดือนครับในการรักษา แต่ที่สำคัญ คือ เมื่อได้ผลแล้วต้องทายาไปเรื่อย ๆ นะครับหากหยุดยาผมจะกลับมาบางลงเหมือนตอนที่ไม่ได้รับการรักษาภายใน 6 เดือนครับ

ในการรักษาผมบางด้วยยาทาไมน็อกซิดิล (minoxidil )เรายังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจนนะครับ แต่ที่รู้แน่ๆ คือ อาการข้างเคืองจากการใช้ยานี้ครับ ซึ่งมีการแพ้หรือระคายเคือง เส้นขนหนาขึ้นในบริเวณที่ไม่ต้องการ แต่สบายใจได้อย่างหนึ่งครับ เพราะอาการเหล่านี้สามารถหายได้เองหลังหยุดใช้ยา 1 - 3 เดือน (โดยส่วนตัวผมก็ใช้ยานี้ ใช้ยามา 3 เดือนแล้วครับ ผมมีขึ้นมาบางแล้วครับ ผมถึงบอกพี่ ใจเย็นๆ)

อ้างอิง

https://www.dst.or.th/Publicly/Articles/1193.23.15

http://clmjournal.org/_fileupload/journal/13-4-6.pdf