ตำแหน่งงานว่างเดือนมกราคม 2020

“ต้องการผู้ที่รักงานบริการ จ่ายยาตามวิชาการ รักความเป็นวิชาชีพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”