ยาหยอดตาขวดเล็กไปมั้ย? ยาน้อยจัง ใช่แค่ 3 วัน ก็หมดแล้ว หมอให้ใช้ตั้งอาทิตย์นึงคงต้องซื้อเพิ่มอีก 2 ขวด คำถามนี้..พี่ใส่ใจขอตอบครับ

“ยาหยอดตาขวดเล็กไปมั้ย? ยาน้อยจัง ใช่แค่ 3 วัน ก็หมดแล้ว หมอให้ใช้ตั้งอาทิตย์นึงคงต้องซื้อเพิ่มอีก 2 ขวด “

คำถามนี้……….พี่ใส่ใจขอตอบครับ

โดยปกติแล้วลูกตาคนเราจะมีความจุของเหลวอยู่ประมาณ 10 ไมโครลิตรครับ แต่หยดจากยาหยอดตาจะมีปริมาณตั้ง 25-50 ไมโครลิตร ครับ ดังนั้นการใช้ยาหยอดตาแต่ละครั้งจึงไม่จําเป็นเลยที่ต้องหยอดครั้งละหลายๆหยด การหยอดยาเพียง 1 หยดก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ยาหยอดตามีปริมาณน้อยครับ ถ้าหยอดมาก ยาก็จะหมดโดยไม่จำเป็นนะครับ นอกจากนี้นะครับ การใช้ยาหยอดตาหลายหยดจะทำให้ยาที่เราหยอดไปเจือจางได้ด้วยครับ ในกรณีที่หยอดยาตาแล้วแสบ มันจะกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำตาออกมามากขึ้น ทําให้ยาถูกเจือจางไปมากนั้นเองครับ

มีปัญหาเรื่องยา...ปรึกษาเภสัชกรฟาร์แมกซ์นะครับ

อ้างอิง

https://pharm.kku.ac.th/thaiv/pharmpractice/eent/lesson/eyes/eyes-doc.pdf